COV Výšovice

Vřesovice

Projekt  STOKOVÁ SÍŤ VŘESOVICE

Stavební objekt SO 09 Stoková síť Vřesovice řeší výstavbu stokové oddílné kanalizace ve Vřesovicích. Účel objektu je dopravit splaškové vody produkované na území obce Vřesovice na čerpací stanici ČOV která zvedá splaškové vody na mechanicko- biologickou čistírnu ČOV ve Výšovicích.

Tabulka projektovaných stok v SO 09 Stoková síť Vřesovice

Stoka AG AG1 AG1-1

AG2

AG2-1

AG2-2 AG2-3 AG2-4 AG3 AG3-1 AG3-2
Délka 1784 m 185 m 100 m 699 m 38 m 65 m 83 m 15 m 490 m 68 m 150 m

 

 

Stoka AG3-3 AG3-4 AG3-5

AG4

AG4-1

AG5 AG5-1 AG6 AG7
Délka 95m 120 m 102 m 333 m 90 m 78 m 44 m 98 m 95 m
Celková délka prováděných stok je 4732 m.

Celková situace SO 09 Stoková síť Vřesovice ke stažení (SO 09 Vřesovice.pdf)