COV Výšovice

Dobrochov

STOKOVÁ SÍŤ DOBROCHOV

Účel objektu je dopravit splaškové vody produkované na území OBCE Dobrochov na čerpací stanici ČOV která zvedá splaškové vody na mechanicko- biologickou čistírnu ČOV ve Výšovicích. Kanalizační síť tvoří kmenová stoka A, která v km 5,650 navazuje na stoku A řešenou v úseku km 0,00 - 5,650 v rámci stavebního objektu SO 07.

Tabulka stok v SO 11 Stoková síť Dobrochov

Stoka A AL AL1

AL2

AL3

AL4 AM AN AN 1 AN 1-1 AP AT
Délka 790 m 545 m 78 m 80 m 72 m 50 m 77 m 160 m 176 m 106 m 174 m 72 m

 

 

Celková situace SO 11 Stoková síť Dobrochov ke stažení (SO 11 Dobrochov.pdf)