COV Výšovice

Vranovice-Kelčice

Projekt  STOKOVÁ SÍŤ VRANOVICE-KELČICE

Stavební objekt SO 10 Stoková síť Vranovice-Kelčice řeší výstavbu stokové oddílné kanalizace ve Vranovicích-Kelčicích. Účel objektu je dopravit splaškové vody produkované na území obce Vranovice-Kelčice na čerpací stanici ČOV, která zvedá splaškové vody na mechanicko- biologickou čistírnu ČOV ve Výšovicích. Na kmenovou stoku A navazuje síť Vranovice-Kelčice stokami AH, ACH, AI, AJ, AQ, AR, AS.

Tabulka projektovaných stok v SO 10 Stoková síť Vranovice-Kelčice

Stoka AH AH1 ACH

ACH2

ACH3

ACH4

ACH4-1
Délka 547 m 93 m 694 m 217 m 268 m 353 m 47 m

 

 

 

Stoka AI AJ AK AQ AR AS
Délka 37 m 70 m 214 m 95 m 52 m 72 m 
 


Stoka ACH ACH5 ACH6

ACH6-1

ACH6-2

ACH7 ACH7-1 ACH7-2 ACH8 ACH9
Délka 727 m 246 m 344 m 95 m 151 m 412 m 107 m 33 m 91 m 35 m
Celková délka stok 5000 m.

Situace SO 10 Stoková síť Vranocice ke stažení (SO 10 Vranovice.pdf)

Situace SO 10 Stoková síť Kelčice ke stažení (SO 10 Kelčice.pdf)